...بهار دلتنـــــــگی

شعر من، حرف دلی است که در آن چشمه جوشان محبت جاریست!؟

دلتنگم و دیدار تو درمان من است...

 

برای تو می نویسم...

 

برای تو که واژه حضورت،نامت را میهمان اولین سطر واژه های وجودم کرد..

 

برای تو که غربت لحظه هایت،غم را بر سر در قلبم حک کرد....

 

برای تو که طوفان نگاهت،دریای دلم را به تلاطم کشاند...

 

برای تو که برق چشمانت،قایق نگاهم را شکست

 

و مرا غرقه ی چشمان دریای ام ساخت

 

 

      برای تو 

    و به تو مینویسم

      مینویسم

       ...که...

    صدای فاصله ها،لحظه اکنونم را دزدید

    یادت را در آسمان ذهنم گم کرد

  و دلتنگی را به جای نامت نشاند

 

 

 برای تو

   و به تو مینویسم

  مینویسم 

...که...

  ...بیا....

 

 بیا ..تا با آمدنت..سکوت لحظه های بی قرارم بشکند...

 

برای تو

 و به تو مینویسم

  مینویسم

  ..بیا...

 .. که... 

 

 .. برای تو..

 

 و به تو مینویسم...

 

 مینویسم که...

 

  نوشتنم بهانه است یه حرف عاشقانه است

 

  من برای تو نوشتم

 

  تا بدونی چشم براهم

 

 

 

 به او که باید از او مدت ها دور باشی..

عشق آتشین داشته باش

+ نوشته شده در پنجشنبه هشتم آذر ۱۳۸۶ ساعت 23:20 توسط بهــــانه |